سایر تفاهم نامه‌های  سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

ردیف عنوان طرف  تفاهم نامه نماینده طرف اول وضعیت
1 دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجائی استان تهران درحال اجرا
2 دانشگاه علامه طباطبایی استان تهران در حال انعقاد
3 دانشگاه شهيد بهشتي (پرديس شهيد عباسپور) استان تهران در حال انعقاد
4 دبيرخانه كميسيون امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام فرخی  
5 انجمن حمایت از بیماران دیابتی کل کشور جلائی فر  
6 سازمان نظام مهندسی ساختمان مجید فر  
7 بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آموزشگاه های آزاد  
8 سازمان تامین اجتماعی (بیمه بیکاری) بهسازی  
9 پلیس پیشگیری ناجا آموزشگاه های آزاد  
10 شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران بهرامی  
11 شرکت ملی گاز ایران بهسازی  
12 وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بهسازی  
13 اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجي وزارت كشور و كميسارياي عالي سازمان ملل متحدد و امور پناهندگان رامین رضایی  
14 اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجي وزارت كشور و انجمن پناهندگان دانمارك رامین رضایی  
15 اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجي وزارت كشور و سازمان امور پناهندگي نروژ رامین رضایی  
16 سازمان منطقه آزاد قشم فریبا جواهری  
17 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری سمیه شمس  
18 سازمان حفاظت محیط زیست (دفتر حفاظت لایه اووزن) بهسازی