"شیوه نامه درج، ثبت و بررسی (تایید یا رد) دوره‌های آموزشی بخش دولتی در پورتال سازمان"

1) در ثبت هر دوره آموزشی، از احراز شرایط اولیه برگزاری دوره آموزشی شامل: ایمنی، بهداشت، حفاظت فردی، فضا، تامين تجهیزات مناسب (مطابق استاندارد آموزشی)، ملزومات و مواد مصرفی به مقدار کافی و همچنین مربی واجد شرایط اطمینان حاصل شود. (از سوی کاربر درج و ثبت کننده دوره تا کاربر تایید کننده نهایی دوره در اداره کل موضوع باید مورد تاکید و تایید قرار گیرد.)

* توجه: تعریف و ثبت هرگونه دوره‌ی آموزشی بدون برقراری شرایط فوق ممنوع است.

2) تعریف دوره و ایجاد ظرفیت دوره‌های آموزشی در شیفت عصر برای مراکز ثابت و شعب شهری، (که دارای مربی رسمی، پیمانی و سرباز مربی می‌باشند) زمانی مجاز است که سهم موظفی مربی در شیفت صبح در یکی از بخش های تعهدات دولتی به انجام رسیده باشد.

3) انطباق مشخصات مربیان (تحصیلات، رشته تحصیلی، اطلاعات دوره‌های بازآموزی و تجربیات مندرج) برابر مشخصات مندرج در استاندارد آموزشی یا نظر مصوب کمیته‌ی تعیین صلاحیت حرفه‌ای مربیان استان صورت می‌پذیرد. و درصورت عدم تطابق، مربی دارای صلاحیت جایگزین شود.

4) تطابق جنسیت دوره‌ی آموزشی با مربی بنا به تشخیص ادارات كل استان می‌باشد.

5) جنسیت دوره‌ی آموزشی در پادگان ها و محل‌های استقرار یگانهای نظامی به دلیل ارائه آموزش صرفاً به سربازان وظیفه، مرد (آقا) خواهد بود.

6) تاریخ شروع و اجرای دوره‌های آموزشی بعد از زمان تایید اداره‌کل می‌باشد. بعبارت دیگر هیچ دوره‌ای قبل از تایید نهایی اداره کل مجاز به برگزاری نخواهد بود.

7) در زمان درج دوره‌ی آموزشی در پورتال، تاریخ شروع دوره باید الزاماً از هفت روز آینده تا سه ماه آینده باشد. (بعبارتی هر دوره آموزشی حداکثر برای سه ماه آینده و حداقل برای یک هفته آینده قابلیت درج در پورتال را دارد.)

8) در صورت رد دوره توسط اداره کل یا ویرایش دوره‌های از قبل تعریف شده توسط مرکز، زمان شروع دوره ویرایش شده (اصلاح شده) مشمول رعایت بندهای فوق (1تا7) خواهد بود. 

9) زمان بررسی (تایید و رد) دوره‌ی آموزشی ثبت شده در پورتال توسط ادارات کل حداکثر 3 روز کاری پس از تاریخ درج و تایید دوره توسط مراکز آموزشی بوده و در صورت عدم تایید و یا رد دوره در مهلت مقرر، دوره به صورت خودکار حذف شده و امکان اجرایی نخواهد داشت.

10) ویرایش اطلاعات دوره‌ی آموزشی با رعایت شرایط بندهای فوق (1 تا 9) تا قبل از ثبت کارآموز امکان‌پذیر است.

11) ثبت نام در دوره‌های آموزشی با زمان استاندارد کمتر و یا مساوی با 100 ساعت، تا گذشت یک دوم از زمان دوره امکان پذیر است.

12) ثبت نام در دوره‌های آموزشی با زمان استاندارد بیش از 100 ساعت، تا گذشت یک سوم از زمان دوره امکان پذیر است.

13) دوره‌های آموزشی فاقد متقاضی ثبت نام (عدم ثبت نام کارآموز) پس از گذشت یک دوم و یا یک سوم مدت زمان دوره آموزشی (براساس زمان استاندارد آموزشی دوره) از سامانه اطلاع رسانی و ثبت نام حذف می‌شود. و بعنوان دوره‌ی آموزشی برگزار نشده تلقی خواهد ‌شد.

14) در صورت انصراف تمامی کارآموزان از دوره‌ی آموزشی تایید شده، پس از پایان مهلت ثبت نام (یک سوم و یا یک دوم کل زمان آموزش حسب میزان ساعت استاندارد آموزشی)، دوره مذکور حذف می‌شود. لازم به ذکر است انصراف از یک دوره آموزشی صرفا با میل و رضایت کارآموز امکان پذیر بوده، مگر بنا به دلایلی مانند اخراج وی از دوره‌ی آموزشی (مطابق مقررات و ضوابط سازمان) و یا عدم اجرای دوره‌ی آموزشی (مستند به صورتجلسه کمیته اجرایی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای که به اداره کل اعلام شده باشد).

* تذکر: در خصوص عودت تعرفه‌های قانونی ثبت نام و ... در شرایط عدم برگزاری دوره به کارآموزان ثبت نام شده مطابق ضوابط و مقررات جاری سازمان اقدام به عمل آید.

15) پس از ثبت نام کارآموز در دوره آموزشی، تغییر اطلاعات پایه‌ی دوره آموزشی مجاز نمی‌باشد. (اطلاعات پایه شامل: 1- استاندارد آموزشی، 2- نام مربی، 3- زمان شروع و پایان دوره‌ی آموزشی و 4- محل برگزاری دوره).

16) در شرایط خاص هرگونه ویرایش دوره‌ی آموزشی که در آن کارآموز ثبت نام شده است، حسب درخواست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، بر اساس مستندات لازم، پس از بررسی کارشناسی از طریق ستاد سازمان میسر خواهد بود.

17) ویرایش و حذف دوره‌هايي كه در آنها ثبت نام به عمل آمده و از زمان دوره به میزان یک دوم و یا یک سوم کل زمان دوره (حسب ساعت استاندارد آموزش) گذشته باشد، مجاز نیست.

18) برای دوره‌های آموزشی با هزینه کرد دولتی، در بخش‌های آموزشی تحت پوشش به جز بنگاه های اقتصادی حداقل 10 نفر و برای بنگاه های اقتصادی حداقل 6 نفر ملاک عمل خواهد بود. حداکثر ظرفیت دوره‌ی آموزش در محیط کار واقعی 3 نفر می‌باشد. برای سایر دوره‌های آموزشی مشارکتی، شرایط قرارداد و یا تفاهم نامه ملاک عمل خواهد بود. و در آموزش پادگان (ویژه‌ی کارکنان وظیفه) حداقل تعداد کارآموز قابل پذیرش برای شروع دوره 9 نفر می‌باشد.

19) برای دوره‌های آموزشی بدون هیچ هزینه‌ای برای سازمان (آزاد)، سقف و کف ظرفیت کارگاه‌ها منوط به رعایت شرایط ایمنی و بهداشت کارآموزان، مربیان و سایر عوامل منجمله تجهیزات و سخت افزارهای موجود در کارگاه خواهد بود. قطعاً مساله ایمنی و بهداشت هر کارگاه آموزشی از طریق کمیته ایمنی و بهداشت مراکز آموزشی باید محرز شده و دارای مجوز و یا تاییدیه‌های لازم باشد.

20) استفاده از مربیان رسمی و پیمانی، حق التدریس، سرباز مربی برای دوره‌های بدون هزینه برای سازمان (آزاد) در ساعات اداری ممنوع می‌باشد.

21) برای دوره‌های آموزشی در محیط کار واقعی و طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شیوه اجرا یا نحوه هزینه کرد صرفاً بدون هیچ هزینه‌ای برای سازمان (آزاد) مورد پذیرش است.

22) در شرایطی که مربیان رسمی، پیمانی و حق‌التدریس برای دوره‌های آموزشی صنایع و بنگاههای اقتصادی انتخاب شوند نوع هزینه کرد دولتی (بخشی از هزینه) انتخاب خواهد شد.

23) بررسی مشخصات اماکن اجرایی آموزش برای دوره‌های آموزشی روستا و عشایر درج نام روستا، دهستان، بخش و شهرستان در فیلدهای مربوطه الزامی است.

24) درج نام اتحادیه، صنف، شرکت و یا بنگاه اقتصادی، پادگان و نوع نیرو، دانشگاه، زندان، سکونتگاههای غیررسمی (محله‌های بازآفرینی شهری)، در محل برگزاری دوره با توجه به نوع دوره‌ی انتخابی به طور كامل و دقيق الزامی است.

25) در درج و ثبت دوره‌های آموزشی مبتنی بر تفاهم‌نامه و قرارداد عنوان تفاهم‌نامه مربوطه انتخاب شود. برای آموزش پادگان حتما باید تفاهم نامه ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب شود.