سایر تفاهم نامه‌های در حال انعقاد و اجرای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

ردیف عنوان طرف  تفاهم نامه نماینده طرف اول وضعیت
1 دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجائی استان تهران درحال اجرا
2 دانشگاه علامه طباطبایی استان تهران در حال انعقاد
3 دانشگاه شهيد بهشتي (پرديس شهيد عباسپور) استان تهران در حال انعقاد
4 دبيرخانه كميسيون امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام فرخی  
5 انجمن حمایت از بیماران دیابتی کل کشور جلائی فر  
6 سازمان نظام مهندسی ساختمان مجید فر  
7 بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چوبینه  
8 سازمان تامین اجتماعی (بیمه بیکاری) بهسازی  
9 پلیس پیشگیری ناجا چوبینه  
10 شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران بهرامی  
11 شرکت ملی گاز ایران بهسازی  
12 وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بهسازی  
13 اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجي وزارت كشور و كميسارياي عالي سازمان ملل متحدد و امور پناهندگان رامین رضایی  
14 اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجي وزارت كشور و انجمن پناهندگان دانمارك رامین رضایی  
15 اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجي وزارت كشور و سازمان امور پناهندگي نروژ رامین رضایی  
16 سازمان منطقه آزاد قشم فریبا جواهری  
17 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری سمیه شمس