جستجوی پیشرفته جستجو در وب
سادناب

 

ایجاد سامانه الکترونیکی دریافت نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی (سادناب)

    با عنایت به نقش اساسی آموزش در بالا بردن میزان بهره وری و کاهش ضایعات در چرخه تولید و نظر به اهمیت نیاز سنجی آموزشی که از ارکان اصلی برنامه ریزی فرآیند آموزش می باشد و همچنین گستردگی واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی در سطح استان های کشور که امکان تعیین دقیق نیازهای آموزشی  واحدهای صنعتی را دشوار می سازد سامانه الکترونیکی دریافت نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی (سادناب)ایجاد می گردد.

    با استفاده از این سامانه کلیه واحدهای صنعتی با دریافت یک شناسه کاربری می توانند وارد سایت گردند و اقدام به تکمیل فرم های مربوطه نمایند. فرم های اولیه در ارتباط با مشخصات واحد صنعتی می باشد و در صفحات بعدی امکان انتخاب دوره های آموزشی مورد نظر آنان بر اساس استانداردهای آموزشی سازمان فراهم گردیده است. همچنین در صورتی که دوره آموزشی مورد نیاز صنایع فاقد استاندارد باشد و یا آموزش بخشی از استاندارد مهارت مورد نیاز باشد می توانند با تکمیل فرمهای مربوطه استاندارد مورد نظر خود را ثبت نموده و دوره آموزشی را درخواست نمایند.

 

فرآیند برنامه ریزی و برگزاری دوره با استفاده از سامانه سادناب

 1. ایجاد نام کاربری و رمز عبور برای مدیر آموزش بنگاه اقتصادی توسط کارشناس آموزش بنگاه اقتصادی مراکز آموزش فنی و حرفه ای سازمان.
 2. ارسال نام کاربری و رمز عبور به مدیر آموزش بنگاه اقتصادی.
 3. ثبت مشخصات بنگاه اقتصادی و اطلاعات مرتبط با آموزش در سامانه (سادناب) توسط مدیر آموزش بنگاه اقتصادی.
 4. بررسی و فعالسازی دسترسی بنگاه اقتصادی به بخش نیازسنجی آموزشی سامانه توسط کارشناس آموزش بنگاه اداره کل .
 5. ثبت مشخصات دوره های آموزشی مورد نیاز بنگاه اقتصادی در سامانه (سادناب) توسط مدیر آموزش بنگاه اقتصادی.
 6. بررسی دوره های مورد درخواست بنگاه اقتصادی توسط مرکز یا اداره کل و تایید آنها در صورت امکان برگزاری دوره.
 7. برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره های تایید شده و تامین مربی /مربیان دوره
 8. برگزاری دوره و ثبت وضعیت نهایی دوره در سامانه توسط مدیر آموزش بنگاه اقتصادی.

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایای سامانه سادناب:

 • حرکت در راستای تحقق دولت الکترونیک.
 • فراهم شدن زمینه برخورداری یکسان کلیه بنگاه های اقتصادی در سطح کشور از آموزش های مهارتی ویژه  نیروی انسانی شاغل آنان.
 • تسهیل درفرآیند برنامه ریزی آموزشی و ایجاد برنامه ریزی منسجم تر آموزشی.
 • فراهم آمدن زمینه مشارکت بنگاه های اقتصادی دارای صنایع پیشرو در برگزاری دوره های آموزشی با استفاده از امکانات آموزشی (شامل فضای آموزشی-معرفی مدرسین متخصص دسترسی به تجهیزات تخصصی)
 • امکان تهیه استانداردهای نوین آموزش مهارت شاغلین با کد بین المللی توسط بخش استانداردنویسی سازمان.
 • فراهم آمدن امکان شناسایی مشاغل و حرفه های جدید در صنایع کشور و برنامه ریزی جهت آموزش های مورد نیاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 91 | بازديدکنندگان امروز: 212 | کل بازديدکنندگان: 25748 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.4431 ثانيه