شعار سال
یکشنبه 13 فروردین 1402

از میان آسیب های اجتماعی، مشکل بیکاری برای افراد دارای معلولیت در جامعه بدلیل شرایط خاص ایشان بیشتر از سایر قشرها مشهود است. فقدان وجود مهارتهای مورد نیاز بازار کار، نقش به سزایی در این زمینه ایفا می­کند. در کنار بعد اقتصادی، نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تحولات اجتماعی و فرهنگی به ویژه در رشد و بهبود فرهنگ کار حائز اهمیت است. از جمله نتایج این آموزش ها کاهش سطح بیکاری و تبعات منفی آن، کاهش معضلات اجتماعی، بازسازی و نوسازی امکانات آموزشی، توانمندسازی کارآموزان دارای معلولیت برای زندگی بهتر، افزایش سلامت جسمی و روانی و امید به زندگی، توسعه عرصه‌های زندگی مانند کار و حرفه، بهبود روابط اجتماعی و مناسبات انسانی می باشد. لذا به منظور موفقیت در امر آموزش، توجه به محتوای آموزشی و انطباق آن با ویژگی های شناختی، حسی، جسمانی و عاطفی این دسته از مهارت آموزان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در همین راستا به جهت هم افزایی ظرفیت و توان دستگاه ها و متولیان این قشر از جامعه و ساماندهی مباحث مرتبط با آموزش های فنی و حرفه‌ای و براساس تکالیف معین در ماده 14 قانون حمایت از معلولین، نظام نامه آموزش های مهارتی افراد دارای معلولیت به شرح ذیل تدوین گردید.

 

گزارش عملکرد آموزش افراد دارای معلولیت در سال 98

عنوان

نفردوره

نفرساعت

آموزش افراد دارای معلولیت

910

192354

آموزش ویژه نابینایان

195

25872

آموزش ویژه ناشنوایان

138

15982

آموزش در مرکز تخصصی (43) افراد دارای معلولیت خراسان رضوی

709

73592

موسسه های رعد

281

38296

جمع کل

2233

346096

 

نظام نامه آموزش های مهارتی افراد دارای معلولیت

 

boss
66583504
تنظیمات قالب