شعار سال
یکشنبه 13 فروردین 1402

*تفاهم نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش -معاونت آموزش متوسطه دوره اول (طرح ایران مهارت بخش دولتی)و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-مستندات قانونی: تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 27763/ت/444

-گسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت های مورد نیاز جامعه هدف(دانش آموزان)

-تنظیم و اجرای برنامه جامع کارآفرینی و مهارت آموزی جامعه هدف(دانش آموزان)

- طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی جامعه هدف (دانش آموزان)

 

*تفاهم نامه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش -معاونت آموزش متوسطه کاردانش (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)

-مستندات قانونی: تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 27763/ت444 مورخ 1371/9/28 و اصلاحیه ماده 9 آیین نامه -مصوبه مذکور موضوع تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 7147/ت/51516 مورخ 1395/1/26

- ارائه خدمات آموزش های مهارتی جهت توانمند سازی دانش آموزان و ایجاد فرصت های شغلی برای فراگیری توسط دانش آموزان دوره متوسطه پسر/ دختر بویژه دانش آموزان شاخه شاخه کاردانش 

*تفاهم نامه همکاری همکاری آموزشی اتحادیه انجمن های دانش آموزی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-مستندات قانونی: تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 27763/ت444 مورخ 1371/9/28

-توانمند سازی، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، تلفیق دانش با مهارت و بسترسازی مناسب جهت آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با فرهنگ کار و اشتغال و مهارت آموزی، 

 

boss
66583504
تنظیمات قالب