شعار سال
یکشنبه 13 فروردین 1402

تفاهم نامه‌های در حال انعقاد دفتر راهبری اجرای آموزش

ردیف عنوان طرف  تفاهم نامه نماینده طرف اول وضعیت
1 دانشگاه آزاد اسلامی سلیمانی در حال انعقاد
2 شرکت صنایع آموزشی   در حال انعقاد
3 جهاد دانشگاهی معصومه خلفی در حال انعقاد
4 مدیریت حوزه‌های علمیه کشور حمید فکور راد در حال انعقاد
5 کانون‌های فرهنگی هنری مساجد عالی کشور وزارت ارشاد اسلامی حمید فکور راد در حال انعقاد
6 شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی معصومه خلفی در حال انعقاد
7 بانک رفاه کارگران   در حال انعقاد
8 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش   درحال انعقاد
9 اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزشان   در حال انعقاد
10 سازمان بسیج عشایر   در حال انعقاد
11 سازمان بهزیستی کشور   در حال انعقاد
12 سه جانبه با معاونت توسعه کارآفرینی - انجمن صنفی کانون کارفرمایان و سازمان   در حال انعقاد
13 سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی   در حال انعقاد

 

boss
66583504
تنظیمات قالب