شعار سال
یکشنبه 13 فروردین 1402

 

آموزش بهبودیافتگان مواد مخدر

افراد معتاد در معرض آسیب های جدی جسمی و روحی قرار دارند لذا این گروه می بایست تحت حمایت بیشتری از سوی نهادهای مذکور قرار گرفته و از جمله این حمایت ها ایجاد بستر مناسب برای توانمندی و اشتغال آنها می باشد تا بدین وسیله در روند بهبودی و پذیرش آنها از سوی جامعه و نیز جذب آنها به بازار کار تسریع به عمل آید. در این راستا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس بند 3 مصوبه هیئت محترم دولت به شماره 108241/66903 مورخ 26/05/90 (آموزش 25000 معتاد بهبودیافته معرفی شده از دستگاه های سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دانشگاه علوم پزشکی در هر سال) و از سوی دیگر انعقاد تفاهم نامه همکاری سالیانه با ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار قابل توجهی از گروه مذکور را تحت پوشش خدمات آموزش فنی و حرفه ای قرار می دهد.

سند بالادستی

آموزش بر اساس بند سوم تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 108241/66903 مورخ 26/05/90 (تصویر پیوست) که اشعار می دارد: "سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است سالانه بیست و پنج هزار (25000) نفر از معتادان بهبود‌یافته معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را تحت پوشش دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای خود قرار دهد".

انعقاد تفاهم نامه

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری یکساله سازمان با ستاد مبارزه با مواد مخدر که سازمان متعهد می‌شود ضمن دریافت کلیه‌ی هزینه‌ها ، بهبودیافتگان معرفی شده از آن ستاد را تحت پوشش آموزش‌های مهارتی قرار دهد.

 

گزارش عملکرد آموزش بهبودیافتگان مواد مخدر در سال 98

عنوان

نفردوره

نفرساعت

مرد

زن

جمع

 مرد

 زن

جمع

مرکز درمان اجباری معتادین بهبود یافته (ماده 16)

3000

224

3224

400994

35663

436657

مرکز درمانی تحت پوشش بهزیستی (مرکز ماده 15)

6492

4081

10573

718185

587529

1305713

زندان

19002

1724

20726

2587032

252003

2839035

جمع کل

28494

6029

34523

3706211

875194

4581405

 

 

 - ابلاغ تفاهم نامه مواد مخدر مورخ 1398/7/30

 

boss
66583504
تنظیمات قالب