تفاهم نامه‌های در حال انعقاد دفتر راهبری اجرای آموزش

ردیف عنوان طرف  تفاهم نامه نماینده طرف اول وضعیت
1 دانشگاه آزاد اسلامی سلیمانی در حال انعقاد
2 شرکت صنایع آموزشی   در حال انعقاد
3 جهاد دانشگاهی معصومه خلفی در حال انعقاد
4 پروژه ملی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان نرگس کیانی در حال انعقاد
5 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع سلیمانی در حال انعقاد
6 مدیریت حوزه‌های علمیه کشور حمید فکور راد در حال انعقاد
7 کانون‌های فرهنگی هنری مساجد عالی کشور وزارت ارشاد اسلامی حمید فکور راد در حال انعقاد
8 شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی معصومه خلفی در حال انعقاد