تفاهم‌ نامه‌های منقضی دفتر راهبری اجرای آموزش

ردیف عنوان طرف  تفاهم نامه نماینده طرف اول وضعیت تاریخ انعقاد تاریخ اتمام
1 اتاق اصناف ایران رضا حاجی علی اکبری اتمام اعتبار 94/6/29 96/6/29
2 کانون صنفی بازنشستگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای رضا حاجی علی اکبری متوقف 95/5/20 98/5/20
3 سازمان جهاد كشاورزي حسین امامی منقضی 92/10/28 96/10/28
4 کانون ملی زبان محبوبه چمی منقضی    
5 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بهمن پارسائیان منقضی    
6 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاری زاده منقضی    
7 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی سلیمانی منقضی    
8 معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه