مشاغل خانگی

مشاغل خانگی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می شود. به منظور ساماندهی این مشاغل، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هم اکنون این ستاد در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  فعالیت می نماید. 

متقاضیان مشاغل خانگی می توانند برای ایجاد کسب و کار در 352 رشته مورد تایید ستاد مذکور، به نشانی www.mcls.gov.ir و یا سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و مراحل قانونی را طی نمایند. 

 

 

ردیف

عنوان

فایل

1

راهنمای متقاضیان مشاغل خانگی

دانلود

2

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

دانلود

3

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

دانلود

4

فهرست 352 حرفه مشاغل خانگی مورد تایید ستاد

دانلود

5

فهرست استانداردهای مرتبط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با حرفه‌های مشاغل خانگی

دانلود