شعار سال
یکشنبه 13 فروردین 1402

تفاهم نامه‌های در حال اجرای دفتر راهبری اجرای آموزش

ردیف

عنوان طرف  تفاهم نامه

نماینده طرف اول

فایل

تاریخ انعقاد

تاریخ اتمام

1

سازمان بسیج سازندگی

امامی نوده

دانلود

95/8/23

1400/8/23

2

سازمان سما

سلیمانی

دانلود

 

 

3

وزارت آموزش و پرورش (شاخه کار دانش)

سعید جلایی فر

دانلود

96/2/27

99/2/27

4

سازمان نظام صنفی رایانه کشور

شهرام شکوفیان

دانلود

96/12/9

99/12/9

5

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

زیبا محمدی

دانلود

96/12/13

1400/12/13

6

نیروهای مسلح (قرارگاه مهارت آموزی)

بهمن پارسائیان

دانلود

 

 

7

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز

حمید فکور راد

دانلود

1397/02/29

1400/02/29

8

دانشگاه پیام نور

 

دانلود

97/10/15

1400/10/15

9

تفاهم نامه سه جانبه : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 

دانلود

1398/04/12

1401/04/12

10

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 

 

دانلود

1398/03/27

1403/03/27

11

تفاهم نامه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

 

دانلود

1398/10/3

1401/10/3

12

همکاری قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستادکل نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور-آموزش کارکنان وظیفه نیروهای مسلح 

 

دانلود

1399/01/01

1401/12/29

13

تفاهم نامه سه جانبه وزارت کشور ، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور 

 

دانلود

1398/10/30

 

14

تفاهم نامه دانشگاه فرهنگیان و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

 

دانلود

1399/2/13

1402/2/13

15

تفاهم نامه صندوق نوآوری و شکوفائی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور 

 

دانلود

1399/04/09

1401/04/09

16

تفاهم نامه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

 

دانلود

1398/10/30

1401/10/30

17

تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور 

 

دانلود

1399/03/17

1404/03/17

18

تفاهم نامه ستاد نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمینه آموزش خانواده نیروهای مسلح

 

دانلود

1399/04/08

1402/04/08

19

 دستورالعمل مهارت آموزی کارکنان وظیفه به شیوه ی حضور در کارگاه های محیط واقعی کار

 

دانلود

1399/04/22

 

20

تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

 

دانلود

1399/06/30

1401/06/30

21

تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران

 

دانلود

1399/07/23

1402/07/23

22

تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و موسسه مجمع خیریه حامی بازماندگان از تحصیل

 

دانلود

1399/09/29

1402/09/29  

23

تفاهم نامه عملکردی بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

 

دانلود

1399

 

24

تفاهم نامه ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

زیبا محمدی

دانلود

1397/11/24

1400/11/24

25

تفاهم نامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

 

دانلود

1399/05/05

پایان برنامه ششم توسعه

26

تفاهم نامه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع

کمال احمدآلی

دانلود

1398/02/02

1403/02/02

27

تفاهم نامه پروژه ملی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان

رضاحاجی علی اکبری

دانلود

1397/06/03

1400/06/03

28

تفاهم نامه سازمان بسیج عشایری کشور و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

 

دانلود

1399/12/20

1402/12/20

29

تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی- سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

 

دانلود

1400/02/11

1403/02/11

30

تفاهم نامه معاونت امورتعاون وزارت  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

 

دانلود

1400/02/11

1403/02/11

31

تفاهم نامه سازمان بهزیستی کشور

 

دانلود

1400/02/11

1402/02/11

32

نامه ابلاغ تفاهم نامه سازمان بهزیستی کشور به مناطق

 

دانلود

   

33

تفاهم نامه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)  و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

 

دانلود

1400/09/22

1404/09/22

34

تفاهم نامه اتحادیه سراسری زنبورداران ایران و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

 

دانلود

1400/10/12

1404/10/12

35

تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و سازمان بسیج سازندگی

 

دانلود

1400/12/22

1403/12/22

36

تفاهم نامه سه جانبه فیمابین سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور- سازمان نظام پرستاری و سازمان بهزیستی کشور

 

دانلود

1400/12/15

1404/12/15

37

تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و دانشگاه تهران

 

دانلود

1401/03/23

1404/03/23

38

تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و کانون وابستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

دانلود

1401/07/02 

1404/07/02 

39

تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و موسسه غیر تجاری حامیان توانمندسازی مهارتی حلیا

 

دانلود

1401/10/13

1404/10/13

40

موافقت نامه اجرای همکاری آموزشی بین سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه توسعه مهارت آموزی دانش آموزان مدارس سما

 

دانلود

1401/09/22

1406/09/22

41

تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و دانشگاه آزاد اسلامی (سما)

 

دانلود

1399/12/27

1404/12/27

42

تفاهم نامه همکاری مشترک استعداد سنجی،مهارت آموزی و توانمندسازی توسعه کسب و کارهای نوین محلات کمتر برخوردار

 

دانلود

1401/06/01

1404/05/31

43

تفاهم نامه پنج جانبه فیمابین:وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت-  سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و ستاد توانمندسازی محلات کمتر برخوردار(2020)

 

دانلود

1401/05/1

1404/05/01

44

تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و خبرگزاری فارس

 

دانلود

1401/12/15

1404/12/15

 

boss
66583504
تنظیمات قالب