شعار سال
یکشنبه 13 فروردین 1402

مقررات

 

ردیف

عنوان

فایل کامل

1

مصوبه 483

دانلود

2

مصوبه 513

دانلود

3

مصوبه 526

دانلود

4

مصوبه شماره 67701 /ت 53117 ه مورخ 6/6/1395 به استناد ماده ( 16 ) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

دانلود

5

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دانلود

6

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت هاو موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نواوری ها و اختراعات

دانلود

7

آیین نامه نظام صلاحیت حرفه ای

دانلود

8

تصمیم نامه در خصوص اجرای وظایف و تکالیف پیش بینی شده توسط کلیه دستگاه های اجرایی مقرر در برنامه جامع ارتقای سطح سواد، دانش و مهارت در مناطق عشایری و طرح ویژه ارایه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایری

دانلود

9

بلامانع بودن اشتغال به کار و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان در مؤسسات صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی تحت مالکیت یا نظارت مستقیم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

دانلود

 

آیین نامه اجرایی موضوع بند "ب" تبصره 75 قانون بودجه سال 62

 دانلود

10

اصلاح آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 75 قانون بودجه سال 62

دانلود

11

تصویبنامه راجع به مشارکت دستگاههای اجرائی در برگزاری المپیادهای ملی و جهانی مهارت

دانلود

12

آیین نامه اجرایی ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

دانلود

13

آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

دانلود

14

آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شود

دانلود

 

boss
66583504
تنظیمات قالب